Aktualności Regulamin Projektu Opis Projektu Harmonogram Projektu Rekrutacja Szkolenia Pytania i odpowiedzi Dotacja Wsparcie pomostowe Do pobrania Biuro Projektu Fundacja ATUT

Opis Projektu

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Drogowskaz na biznes 3" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt będzie realizowany od 01.03.2012 do 30.09.2013r.

Projekt swoim działaniem obejmuje powiaty: iławski, ostródzki, nowomiejski, działdowski.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo zamieszkujące na terenie jednego z w/w powiatów, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej, należące do jednej z poniższej kategorii:

  1. w wieku 18-24 lata,
  2. długotrwale bezrobotne (zrejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy ponad 12 miesięcy)
  3. niepełnosprawne,
  4. z terenów wiejskich,
  5. w wieku 50-64 lata.

20% grupy docelowej mogą stanowić osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo nie należące do żadnej z powyższych kategorii.

Projekt „Drogowskaz na biznes 3” skierowany jest do osób niezdolnych do samodzielnego sfinansowania działalności gospodarczej.

W ramach projektu będą realizowane:

-        szkolenia z zakresu przedsiębiorczości,

-        doradztwo biznesowe

-        wsparcie finansowe.

 Zakwalifikowanych do etapu szkoleniowego zostanie 48 osób. Wsparcie finansowe (dotację) otrzyma min. 39 osób w wysokości do 40 000 zł. Ponadto min. 39 osób otrzyma podstawowe wsparcie pomostowe w kwocie 1250 zł przez okres 6 miesięcy od momentu zarejestrowania firmy. Dodatkowo min. 30 os. przyznane będzie przedłużone wsparcie pomostowe w kwocie 1250 zł na kolejne 6 miesięcy. 

W ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej możliwe jest sfinansowanie wydatków na zakup nowych bądź używanych rzeczy niezbędnych do uruchomienia własnej działalności gospodarczej, m.in.:

-        licencje, oprogramowanie,

-        zakup samochodu do kwoty 10 000,00 zł

-        środki trwałe np. biurka, krzesła, regały, komputery, inne urządzenia biurowe, sprzęt, maszyny itp.).

-        koszty prac remontowych i budowlanych mogą zostać uznane za kwalifikowane max. do kwoty 4.000 zł,

-        zakup środków obrotowych (towaru) w wysokości maksymalnie do 6.000 zł, pod warunkiem, że są one niezbędne oraz uzasadnione.

Beneficjenci pomocy rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji w kwotach brutto (łącznie z VAT) bez względu na fakt, czy są płatnikami podatku VAT czy też nie.

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji, przyznawania środków finansowych zawarte będą w REGULAMINIE PROJEKTU zaakceptowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy.

REKRUTACJA rozpocznie się po 10 dniach roboczych od ukazania się regulaminu projektu na stronie internetowej projektu.

Planowany termin opublikowania regulaminu i dokumentów rekrutacyjnych to druga połowa kwietnia 2012r. 

2012-03-29 / wyświetleń - 6062


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt i wykonanie - Adam AntolakPolityka Cookies
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X
stat4u